Elastar HD
OPIS PRODUKTUElastar HD jest jednoskładnikową bitumiczną dyspersją modyfikowaną polimerami. Jest to produkt przyjazny dla środowiska, bowiem w swoim składzie nie zawiera rozpuszczalników. Elastar HD jest gęstą i lepką, czarno-brunatną cieczą o konsystencji gęstej śmietany i specyficznym zapachu. Po wyschnięciu, produkt przypomina gumę, jednocześnie barwa masy zmienia się na głęboką czerń.  
ZASTOSOWANIEElastar HD  jest modyfikowany bardzo elastycznym polimerem co w połączeniu z bitumiczną bazą produktu sprawia, iż Elastar HD wiąże się praktycznie ze wszystkimi podłożami i materiałami używanymi w budownictwie, takimi jak: styropian, papy, nawierzchnie bitumiczne, beton, beton komórkowy, tynk, cegła, kamień, obrobione drewno budowlane, guma. Tiksotropowe właściwości umożliwiają stosowanie Elastar HD  na pionowych powierzchniach przy zachowaniu wymaganej grubości powłoki. Po pełnym wyschnięciu elastyczna powłoka Elastar HD trwale mostkuje i uszczelnia pęknięcia w podłożu. Po wyschnięciu Elastar HD jest odporny na większość agresywnych składników zawartych w wodzie gruntowej i deszczowej.  
PRZEZNACZENIEElastar HD jest głównym komponentem do wykonywania monolitycznych hydroizolacji fundamentów, balkonów i tarasów oraz pokryć dachowych. Razem z wtopioną w masę asfaltową tkaniną zbrojącą tworzy szczelny i elastyczny laminat o właściwościach przewyższających papy termozgrzewalne. Zabezpiecza styropian przed destrukcją. Laminat taki może być stosowany do:  
Wykonywania nowych pokryć dachowych bez względu na rodzaj podłoża (beton, styropian, płyty żelbetowe, deskowanie, blacha).
Naprawiania miejscowych uszkodzeń (zniszczeń i ubytków) istniejącego pokrycia papowego
Renowacji istniejącego pokrycia dachowego na całych połaciach dachowych
Wykonywania hydroizolacji fundamentów, balkonów i tarasów
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia, konieczne jest przygotowanie podłoża. Najpierw należy oczyścić i wyreperować wystające (z dachu lub powierzchni izolowanych) ściany kominów, mury ogniowe, elementy konstrukcyjne itp., na które ma być wywinięte pokrycie dachowe lub izolacja. Niezbędne jest także wykonanie nowych obróbek blacharskich i zreperowanie istniejących oraz oczyszczenie obróbek z rdzy i przytwierdzenie ich do muru. Podłoże z papy należy wyrównać, ustabilizować oraz dokładnie oczyścić. Pęcherze, fałdy, szczeliny, rozdarcia, ubytki powłoki na istniejącym pokryciu papowym muszą być wcześniej zlikwidowane i naprawione. Pęcherze należy przeciąć, podkleić wewnątrz, docisnąć i dokleić do podłoża. Wszystkie nierówności wyrównać np. za pomocą Elastar Cement. Aby poprawić adhezję na brudnych, zniszczonych dachach należy je wcześniej oczyścić (dokładnie pozamiatać lub umyć wodą przy pomocy urządzeń do hydrodynamicznego natrysku). Podłoże z betonu trzeba wyrównać, zlikwidować wszelkie pęknięcia, dziury, wgłębienia większe niż 6 mm za pomocą np. Elastar Cement Dylatacje oraz dylatacje samoistne przykryć 2-3 paskami z folii budowlanej o szerokości nie mniejszej niż 50 cm.  
Uwaga !  Pasów folii nie należy przyklejać do podłoża. Folia ta zapobiega uszkodzeniom pokrycia przez pracującą dylatację.  Jeśli powłokę chcemy położyć na blachę, musimy pokrycie takie zreperować oraz oczyścić blachy z rdzy oraz wszelkich zanieczyszczeń niezwiązanych trwale z podłożem a przede wszystkim z wszelkich tłuszczy, olejów i smarów. W narożach trzeba wykonać załamania najlepiej przy pomocy wkładek styropianowych. Podłoże powinno być dokładnie wyczyszczone. Należy usunąć nie tylko elementy niezwiązane trwale z powierzchnią dachu takie jak: pył, piasek, kamyki ale również wszelkie tłuszcze, oleje i smary.    
UKŁADANIE – po przygotowaniu podłoża można przystąpić do układania pokrycia. Przed użyciem Elastar HD należy dokładnie wymieszać. Nakładać przy pomocy szczotki dekarskiej, rakli gumowej lub za pomocą urządzenia natryskowego. Elastar HD   należy układać warstwami tak aby grubość jednej warstwy nie przekraczała 1 mm (1,3 kg/m2 na warstwę). Ostateczna grubość powłoki zależy od jej przeznaczenia. Dla powierzchni dachowych wynosi ona ok. 3-3,5 mm. Dla hydroizolacji typu lekkiego (DIN 18195 cz.4) wynosi ona 4 mm, dla hydroizolacji typu ciężkiego (DIN 18195 cz.6) przy wodzie napierającej należy położyć warstwę o grubości 6 mm. W czasie układania warstw bitumicznych, "wtapia" się tkaninę zbrojącą.     
CZAS WIĄZANIA – Czas odporności na deszcz dla warstwy o grubości 1 mm wynosi ok. 1 do 2 godzin. W tym czasie położony materiał staje się odporny na wymywanie i po dotknięciu nie brudzi. Nie oznacza to jednak, że materiał jest całkowicie związany. Odporność wystarczającą do położenia kolejnej warstwy materiał osiąga po ok. 8 - 12 godzinach.     
CZYSZCZENIE – Miejsca zabrudzone Elastar HD należy przed jego związaniem czyścić wodą z dodatkiem  środków myjących. Po związaniu używać rozpuszczalników organicznych.    
DANE TECHNICZNE -
Typ emulsji - anionowa
Wartość pH - 8-9
Masa właściwa - 1,07 kg/l
Odporność na temperaturę - temperatura mięknięcia powyżej 100ºC i brak śladów spływania  powłok z pionowych płaszczyzn przy temperaturze do 110ºC i giętkości zachowanej do -15ºC
Wydłużenie przy zerwaniu - powyżej 200%
Temperatura stosowania - +5ºC - + 30ºC  
NORMY – PN-B-24000:1997    
TRWAŁOŚĆ – Produkt w oryginalnym opakowaniu producenta zachowuje trwałość przez 1 rok od daty produkcji.    
OPAKOWANIA – Producent pakuje produkt w opakowania o pojemności 30 l lub 1 t.        
UWAGA – Produkt musi być przechowywany w temperaturze nie niższej niż 5 ºC    
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:  NOONI