RENOWACJE
Przykład dachu krytego wieloma warstwami
1.
Warstwa refleksyjna Elastar AL
2.
Zasadnicza powłoka Elastar HD + tkanina zbrojąca
3.
Dodatkowe zabezpieczenie naroża Elastar HD + tkanina zbrojąca
4.
Miejsca uzupełnione i wyrównane za pomocą Elastar Cement
5.
Klin styropianowy
6.
Stare powłoki papowe
7.
Podłoże betonowe
8.
Materiał trwale plastyczny Elastar HD z granulatem gumowym
9.
Obróbka blacharska
 
Przykładowa termorenowacja stropodachu o konstrukcji żelbetowej z okapem
1.
Warstwa refleksyjna Elastar AL
2.
Warstwa hydroizolacyjna Elastar HD + tkanina zbrojąca
3.
Elastar Cement - wyrównanie powierzchni
4.
Warstawa termoizolacji - styropian
5.
Warstwa paroizolacji
6.
Krawędziak drewniany
7.
Rynna
8.
Pas nadrynnowy
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:  NOONI