Wykonanie szczelnych połączeń w materiałach układanych z rolki (papa, EPDM, itp.) jest trudne. Dostosowanie geometrii takiego materiału do zabezpieczanego podłoża jest bardzo trudne, tym trudniejsze im bardziej skomplikowany jest kształt tego podłoża. Ułożenie takiej hydroizolacji tak aby nie pozostała szczelina pomiędzy nią a zabezpieczanym elementem jest NIEMOŻLIWE!.
Nigdy, przy wykonywaniu hydroizolacji za pomocą materiałów w arkuszach (papa, EPDM, itp.) nie osiągnie się stanu pełnej integracji hydroizolacji z zabezpieczaną powierzchnią. Można jedynie mówić o mniejszym lub większym procencie w jakim hydroizolacja szczelnie przylega do podłoża. A wtedy najmniejsza nawet nieszczelność w powłoce, powoduje wnikanie wody pomiędzy warstwę izolacji a zabezpieczaną powierzchnię i pozbawienie ochrony nawet wiele metrów od faktycznego miejsca powstania przecieku. Konsekwencje tego faktu, wielu inwestorów boleśnie odczuło na swoim portfelu.
W technologii Elastar tego typu problemy NIE ISTNIEJĄ. Związane jest to ze sposobem układania izolacji na podłożu. Hydroizolacja układana jest w sposób eliminujący możliwość jej odspojenia od zabezpieczanej powierzchni.
Bardzo wysoka adhezja płynnej masy bitumicznej do materiałów, powoduje, że między podłożem a izolacją nie ma możliwości powstania najmniejszej szczeliny! Właściwość ta zapobiega migracji wody pomiędzy zabezpieczaną powierzchnią a izolacją.
Problemów nie stanowią również najbardziej skomplikowane kształty zabezpieczanych powierzchni. Powłoka hydroizolacyjna układana jest w stanie ciekłym co eliminuje jakiekolwiek problemy związane z kształtem zabezpieczanych elementów.
Mimo trwałego związania z zabezpieczaną powierzchnią nie występuje ingerencja w głąb (nie głębiej niż 1 mm). Nie ma mowy o żadnym wierceniu, nacinaniu, wstrzykiwaniu itp. Dlatego metoda ta chętnie stosowana jest na budynkach zabytkowych.
Rozwój motoryzacji wymusza potrzebę budowy coraz większej ilości miejsc postojowych i garaży dla samochodów. W miastach najczęściej obiekty te umieszczane są coraz głębiej pod ziemią co z kolei rodzi problemy z odpowiednim zabezpieczeniem przed wodą.
Renowacje dachów
Jedną z zalet monolitycznych powłok bitumicznych wykonanych w technologii Elastar jest możliwość wykonania ich na starym pokryciu, bez konieczności jego zrywania. Warunkiem powodzenia takiego działania jest wyrównanie i utwardzenie (stabilizacja) starego pokrycia. Mogą być do tego celu stosowane różne techniki i materiały. Korzyści wynikające z położenia powłoki na starym pokryciu:
Nie ma potrzeby pracochłonnego i kosztownego zrywania starej powłoki
Nie ma potrzeby kosztownej utylizacji odpadów
Modernizowany budynek bez chwili przerwy jest chroniony przed skutkami opadów atmosferycznych nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń.
W przypadku wykonywania termomodernizacji, stare pokrycie może stanowić warstwę paroizolacyjną niezbędną pod warstwą termoizolacji.
Fundamenty
Elastar HD jest znakomitym materiałem do wykonywania hydroizolacji fundamentów budynków, zarówno nowych jak i renowacji już istniejących. Główne zalety:
Idealne przyleganie do dowolnego kształtu podłoża
Zero spoin
Układanie nawet na wilgotnym podłożu
Żadnych rozpuszczalników
Żadnej ingerencji wgłąb zabezpieczanego muru (wiercenia, kucia, przecinania, iniekcji, itp.)
Hydroizolacje fundamentów wykonuje się na powierzchniach oczyszczonych z luźnych, niezwiązanych z podłożem elementów takich jak piasek, ziemia itp. Powierzchnie elementów przeznaczonych do izolowania muszą być wygładzone (zatarte) za pomocą zaprawy cementowej. Dopiero na tak przygotowanej powierzchni można przystąpić do prac hydrozolacyjnych.
Tarasy, balkony
Hydroizolacja tarasów i balkonów to dla wielu powód do bezsenności. Elastar HD prawidłowo ułożony nie dopuści do powstania jakichkolwiek przecieków.
Podstawowe zalety:
Żadnych spoin przez które najczęściej przecieka woda.
Idealne przyleganie do powierzchni pionowych - zero podcieków pomiędzy murem a hydroizolacją.
Łatwość stosowania na podłożach o dowolnej geometrii.
Garaże podziemne
Masowa motoryzacja wymusza budowę coraz większej ilości miejsc do parkowania. Najczęściej garaże umieszcza się pod powierzchnią ziemi. Jest to najwygodniejsze zarówno z punktu widzenia projektowania jak i kierowców. Niesie jednak sporo problemów z zabezpieczeniem tych obiektów przed wodą.
Świetnym i wielokrotnie sprawdzonym materiałem do izolacji przeciwwodnej garaży podziemnych jest Elastar HD. Zastosowanie tego materiału daje gwarancję szczelności garaży podziemnych i brak problemów związanych z wodą.
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:  NOONI