Elastar Cement
OPIS PRODUKTU - Elastar Cement - Masa modyfikująca zaprawę cementową. Produkt na bazie bitumów modyfikowanych polimerami. W połączeniu z klasyczną zaprawą cementową daje masę, dobrze przylegającą do podłoża oraz wodoodporną.
PRZEZNACZENIE - Do stabilizacji większości podłoży (styropian, styrodur, wełna mineralna, papa tradycyjna i termozgrzewalna, beton i inne) przed przystąpieniem do zasadniczych prac pokryciowych w technologii Elastar. Może służyć do wypełniania ubytków i spękań, wyrównywania powierzchni, wykonywania spadków. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach (po ich uprzednim oczyszczeniu) zarówno betonowych jak i pokrytych papą. Idealny do stabilizacji powierzchni izolacji termicznych (styropian, płyty z wełny mineralnej) przed ułożeniem izolacji przeciwwodnej. Produkt charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną przy jednoczesnej bardzo dużej zdolności do przylegania (adhezji) do wielu rodzajów podłoży. Zdolność ta jest zachowywana w szerokim zakresie temperatur i warunków atmosferycznych charakterystycznych dla naszego klimatu. Może być układany na powierzchniach wilgotnych lub suchych (nie mokrych).
PRZYGOTOWANIE – Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy przygotować zaprawę cementową w proporcji 1 część cementu portlandzkiego do 2 części piasku. W zależności od potrzeb ilość piasku można zmniejszyć do 1 lub zwiększyć do 3. Pamiętając iż mniejsza ilość piasku sprawia iż gotowy produkt jest bardziej elastyczny po związaniu ale jednocześnie trudniej się go obrabia (jest rzadki). Zwiększenie ilości piasku poprawia łatwość obróbki ale pogarsza nieco elastyczność produktu po związaniu. Do tak przygotowanej zaprawy dodaje się Elastar Cement i dokładnie miesza, najlepiej za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej masy w kolorze brązowym. Elastar Cement dodaje się do zaprawy cementowej w ilości 1 część Elastar Cement do 3 części zaprawy cementowej.
SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie powierzchni – należy usunąć wszystkie nie związane z powierzchnią elementy, takie jak: gruz, piasek, liście itp. Wszystkie „purchle” w starej nawierzchni papowej powinny zostać wycięte i usunięte. Spękania i miejsca gdzie stara nawierzchnia „wygniła” należy starannie oczyścić. Powstałe dziury należy oczyścić i usunąć z nich stojącą wodę. Powierzchnia do położenia Elastar Cement powinna być sucha lub wilgotna (nie może być mokra).
Układanie – Masę najlepiej układać za pomocą rakli gumowej lub kielni a wyrównywać łatą murarską lub pacą.
CZAS WIĄZANIA – czas wiązania uzależniony jest od temperatury otoczenia oraz od rodzaju użytego cementu. Generalnie im temperatura wyższa oraz im cement posiada wyższą markę, tym czas ten jest krótszy. Przy prawidłowo dobranych parametrach czas wiązania nie powinien przekraczać 30 minut. Pełną wytrzymałość masa osiąga po 24 godzinach. Można wtedy przystąpić do układania powłoki zasadniczej.
CZYSZCZENIE – Narzędzia czyści się za pomocą wody z detergentami oraz mechanicznie. Ręce myć należy za pomocą pasty BHP.
TRWAŁOŚĆElastar Cement w opakowaniu producenta zachowuje trwałość przez 6 miesięcy od daty produkcji.
OPAKOWANIAElastar Cement dostarczany jest w pojemnikach o pojemności 30 l
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:  NOONI